Dydaktyczno-apologetyczne
Pierwsze Zasady Nauki Bożej PDF Drucken E-Mail

PL-Teol-01-PZNB-a w kolejce do wydania
Stanisław Malina
PIERWSZE ZASADY NAUKI BOŻEJ
tematy: Jezus, grzech, wiara, zanurzenia, nakładanie rąk, zmartwychwstanie, sąd wieczny

ISBN 978-3-931819-05-7

Troska Kościoła o powszechną oświatę chrześcijańską przejawiała się przed stuleciami w rozpowszechnianiu katechizmów.
W dzisiejszych czasach zaspokajanie tego typu potrzeb wyraża się w różnego rodzaju kursach biblijnych i biblijnych programach nauczania. Odczucie braku takiego jednak programu nauczania, jaki sugerowany byłby bezpośrednio przez Biblię, doprowadziło do napisania książki pt. „Pierwsze Zasady Nauki Bożej“ w oparciu o tekst z Listu do Hebrajczyków 6:1-2.
Bezkompromisowe podejście do prezentowanych zagadnień musi prowokować do głębszego i obiektywnego podejścia do prawd biblijnych, a także do twórczej reakcji.

 
Każdy jest sługą PDF Drucken E-Mail

07 - Kazdy  tyl 07 - Kazdy  przod
Stanisław Malina
KAŻDY JEST SŁUGĄ
ISBN 978-3-931819-09-5
168 stron, cena: 7,5 € (
wysyłka w Niemczech – 2,-€; poza Niemcy – 4,-€) - Proszę o wpłatę w €!


Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich Chrystian i tych, którzy Chrystiaństwem zainteresowani.
Jej celem jest uświadomienie sobie naszego powołania oraz trzeźwe podejście do zagadnienia służby. W oparciu o niezależne i
nowatorskie myślenie, nawołuje ona współczesne Chrystiaństwo do dużo większej aktywności w czasach oczekujących na wielkie duchowe żniwa.
Zamówienie; paypal.me/stanmalina 
Nie bój się! PDF Drucken E-Mail

02-Nie boj sie-przod 02-Nie boj sie-tyl
Stanisław Malina
NIE BÓJ SIĘ!
Zawsze aktualne wyzwanie dla chrześcijan
wyd. 2 poprawione (poprzedni tytuł: „Chrześcijańska odwaga”)
ISBN: 978-3-931819-01-9
120 stron
7,50 €
(+
wysyłka w Niemczech – 2,-€; poza Niemcy – 4,-€) - Proszę o wpłatę w €!

Książka ta była pierwszy raz wydana przed trzydzestu pięciu laty, w trudnych realiach polskiej i europejskiej ówczesności.
Tymczasem aktualność tego tematu wydaje się być jeszcze bardziej wyrazista obecnie, szczególnie w kontekście globalnych, diabelskich ataków ukrytych choćby pod płaszczykiem covidu, a także okropnego zamieszania politycznego i propagandowego.
Można się bać? A jakże!
Ale wcale nie trzeba!
Przeczytaj i dowiedz się więcej.
Zamówienie:
paypal.me/stanmalina


 
Wielbić Boga? PDF Drucken E-Mail

08-Wielbic Boga
Stanisław Malina
WIELBIĆ BOGA?
ISBN 978-3-931819-16-3
88 stron
cena: 5- € (+ wysyłka w Niemczech – 2,-€; poza Niemcy – 4,-€)
- Proszę o wpłatę w €!

Bardzo aktualny temat!
Współczesne pokolenia akcentują emocjonalne tendencje chwalenia i wielbienia Boga. W eklezjach stworzono nawet liturgiczną formę, ograniczającą wielbienie do muzyki na nabożeństwach. Mówi się o programie „uwielbienia” – jakby reszta już nie była wielbieniem. Uwypukla się również modlitewne „wielbienie” – co, niestety, czasami sprowadza się do pokazu.
Tymczasem stanowisko Boże – a jest ono wyrażone w Jego Słowie – jest zupełnie inne! "Cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga" (1 Koryntian 10:31). Podkreślić należy dwa słowa: COKOLWIEK i WSZYSTKO.
Prawdziwy Chrystianin nie jest rozdzielony na codzienne życie i niedzielne „wielbienie”, lecz cały z wszystkim wielbi Boga, chwali Boga i Jemu oddaje cześć.
Taki jest charakter tej pozycji, która chce zwrócić uwagę na prawdziwe, biblijne wielbienie i chwalenie Boga.
Zamówienie: paypal.me/stanmalina


 
W promieniach światła PDF Drucken E-Mail
06-W promieniach w kolejce do wydania
Stanisław Malina
W PROMIENIACH ŚWIATŁA
Myśli na każdy dzień roku
ISBN 978-3-931819-11-8

Rozpoczynając dzieło stworzenia, Bóg uczynił najpierw światło (1. M. 1:3), a kiedy ludzkość została skażona grzechem i przez to znalazła się w ciemności, Bóg przysłał swojego Syna, który był i jest światłością (J. 8:12).
Ta Boża światłość oświeca nas i teraz dzięki Słowu Bożemu, które jest światłością na naszych ścieżkach (Ps. 119:105).
Wielu jednak błądzi, ponieważ umiłowali ciemność (J. 3:19).
Dla jednych i dla drugich przeznaczam te 366 promieni światła.
Może któreś z nich padną na Twe serce i pomogą Ci ujrzeć Twój stan oraz zmobilizują do uporządkowania Twego stosunku do Boga.
Modlę sie o to!

 
Weitere Beiträge...
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2