Teologia PDF Drucken E-Mail


PL-Eseje 2
Stanisław Malina

ESEJE 2
w przygotowaniu


Spis treści:
Uwagi
I. Denominacjonalizm czy niezależność? (przyczynek do eklezjologii)
Wstęp
1. Eklezje denominacyjne
1.1. Charakterystyka, 1.2. Korzyści, 1.3. Problemy
2. Eklezje „niezależne”
2.1. Charakterystyka, 2.2. Korzyści, 2.3. Problemy
3. Wnioski

II. Glosolalia versus bełkot (przyczynek do apologetyki)
1. Historia
1.1. „Ojcowie Kościoła” i późna starożytność, 1.2. Przełom 19 i 20 wieku, 1.3. Trzy Fale pentekostalizmu

2. Egzegeza tekstów dotyczących „języków”
2.1. Wieża Babel i Sofoniasza, 2.2. Ew. Marka i Dzieje, 2.3. Pierwszy List do Koryntian
3. Rodzaje „języków”
3.1. Naturalny, 3.2. Czysty, 3.3. Aniołów, 3.4. Niezrozumiały
4. Wnioski

III. Służba uzdrawiania (przyczynek do apologetyki)


PL-Eseje 2015
Stanisław Malina

ESEJE 1
Ebook (pdf) - 53 str. A4
Cena: 12,50€

Spis treści:

I. Tajemnicze kopce (przyczynek do archeologii biblijnej)
1. Kolosy, 2. Amfipolis, 3. Apolonia, 4. Listra, 5. Derbe
Podsumowanie

II. Ewolucja apostolatu i propozycja aplikacji tego terminu
Wprowadzenie
1. Perspektywa lingwistyczno-semantyczna
2. Przekształcające napięcia w eklezji
2.1. Wybór „dwunastego” apostoła, 2.2. Szemranie, 2.3. Filip, Piotr i Jan, 2.4. Radykalny przełom u apostoła Piotra, 2.5. Postęp w Jerozolimie, 2.6. Konferencja
3. Perspektywa teologiczna
3.1. Dwunastu czy jedenastu? 3.2. Kilka słów na temat cesacjonizmu, 3.3. Apostołowie eklezji, 3.4. Fundament eklezji, 3.5. Rozwój i dzieje apostolatu jako wyzwanie dla historyków, 3.6. Konkluzje
4. Propozycja aplikacji
Bibliografia

III. Osłona apostolska?
Nowe odkrycie?
Ewangelia Mateusza 23:9 a 1 List do Koryntian 4:15
Duchowe ojcowstwo
Zastosowanie