Teologia PDF Drucken E-Mail


PL-Eseje 2015
Stanisław Malina

ESEJE 1
Ebook (pdf) - 53 str. A4
Cena: 12,50€

Spis treści:

I. PL-Esseje 2015 - a Tajemnicze kopceTajemnicze kopce (przyczynek do archeologii biblijnej)

1. Kolosy

2. Amfipolis

3. Apolonia

4. Listra

5. Derbe

PodsumowanieII. PL-Esseje 2015  - b Ewolucja apostolatuEwolucja apostolatu i propozycja aplikacji tego terminu

Wprowadzenie

1. Perspektywa lingwistyczno-semantyczna

2. Przekształcające napięcia w eklezji

2.1. Wybór „dwunastego” apostoła

2.2. Szemranie

2.3. Filip, Piotr i Jan

2.4. Radykalny przełom u apostoła Piotra

2.5. Postęp w Jerozolimie

2.6. Konferencja

3. Perspektywa teologiczna

3.1. Dwunastu czy jedenastu?

3.2. Kilka słów na temat cesacjonizmu

3.3. Apostołowie eklezji

3.4. Fundament eklezji

3.5. Rozwój i dzieje apostolatu jako wyzwanie dla historyków

3.6. Konkluzje

4. Propozycja aplikacji

Bibliografia

Amazon-Kindle
III. PL-Esseje 2015 - c Oslona apostolskaOsłona apostolska?

Nowe odkrycie?
Ewangelia Mateusza 23:9 a 1 List do Koryntian 4:15

Duchowe ojcowstwo

Zastosowanie