Dydaktyczno-apologetyczne
Pierwsze Zasady Nauki Bożej PDF Drucken E-Mail

PL-Teol-01-PZNB-a
Stanisław Malina
PIERWSZE ZASADY NAUKI BOŻEJ
tematy: Jezus, grzech, wiara, zanurzenia, nakładanie rąk, zmartwychwstanie, sąd wieczny

ISBN 978-3-931819-05-7
ebook (pdf): 6,- €
(promocja)

Troska Kościoła o powszechną oświatę chrześcijańską przejawiała się przed stuleciami w rozpowszechnianiu katechizmów.
W dzisiejszych czasach zaspokajanie tego typu potrzeb wyraża się w różnego rodzaju kursach biblijnych i biblijnych programach nauczania. Odczucie braku takiego jednak programu nauczania, jaki sugerowany byłby bezpośrednio przez Biblię, doprowadziło do napisania książki pt. „Pierwsze Zasady Nauki Bożej“ w oparciu o tekst z Listu do Hebrajczyków 6:1-2.
Bezkompromisowe podejście do prezentowanych zagadnień musi prowokować do głębszego i obiektywnego podejścia do prawd biblijnych, a także do twórczej reakcji.
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. - zmień nadawcę („von“)

 
Każdy jest sługą PDF Drucken E-Mail

07 - Kazdy  tyl 07 - Kazdy  przod
Stanisław Malina
KAŻDY JEST SŁUGĄ
ISBN 978-3-931819-09-5
ebook (pdf): 3,50 € (promocja)

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich Chrystian i tych, którzy Chrystiaństwem zainteresowani.
Jej celem jest uświadomienie sobie naszego powołania oraz trzeźwe podejście do zagadnienia służby. W oparciu o niezależne i
nowatorskie myślenie, nawołuje ona współczesne Chrystiaństwo do dużo większej aktywności w czasach oczekujących na wielkie duchowe żniwa.
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. - zmień nadawcę („von“)

 
Nie bój się! PDF Drucken E-Mail

PL-03-Nie boj sie - wyd.2
Stanisław Malina
NIE BÓJ SIĘ!
Zawsze aktualne wyzwanie dla Chrystian
wyd. 2 poprawione (poprzedni tytuł: „Chrześcijańska odwaga”)
ISBN: 978-3-931819-01-9
ebook: 3,50 €

 
Jak wielbić Boga? PDF Drucken E-Mail

08-Jak wielbic Boga-front
Stanisław Malina
JAK WIELBIĆ BOGA?
ISBN 978-3-931819-16-3
ebook (pdf): 2,-€

Obserwując dzisiejsze Chrystiaństwo, musimy stwierdzić, że wiele nieporozumień i chaosu związanych jest z tematem czczenia, chwalenia i wielbienia Boga. Chrystianie mają w tej dziedzinie duże luki. Jakże bardzo aktualne są dzisiaj słowa, które Jezus cytował za prorokiem Izajaszem: „Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi“. Już choćby na podstawie tego cytatu zauważamy dwa zasadnicze problemy: czcenie formalne oraz czczenie niewłaściwe. Do tego można by jeszcze dodać czczenie niewystarczające , co A. W. Tozer porównuje do „brakującego klejnotu w kościele“
W książce tej znajdują się próby odpowiedzi na następujące pytania: co to jest chwała Boża?, dlaczego trzeba Boga wielbić? oraz jak należy Go wielblić?
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. - zmień nadawcę („von“)

 
W promieniach światła PDF Drucken E-Mail
06-W promieniach
Stanisław Malina
W PROMIENIACH ŚWIATŁA
Myśli na każdy dzień roku
ISBN 978-3-931819-11-8
ebook (mobi i pdf): 2,-€

Rozpoczynając dzieło stworzenia, Bóg uczynił najpierw światło (1. M. 1:3), a kiedy ludzkość została skażona grzechem i przez to znalazła się w ciemności, Bóg przysłał swojego Syna, który był i jest światłością (J. 8:12).
Ta Boża światłość oświeca nas i teraz dzięki Słowu Bożemu, które jest światłością na naszych ścieżkach (Ps. 119:105).
Wielu jednak błądzi, ponieważ umiłowali ciemność (J. 3:19).
Dla jednych i dla drugich przeznaczam te 366 promieni światła.
Może któreś z nich padną na Twe serce i pomogą Ci ujrzeć Twój stan oraz zmobilizują do uporządkowania Twego stosunku do Boga.
Modlę sie o to!
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. - zmień nadawcę („von“)

 
Weitere Beiträge...
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2